Close

Het pakket

Téléchargez le dépliant sur le forfait de Canalsanté

Wat omvat het forfait ?

  • De raadplegingen bij de huisarts
  • De verplegingszorgen
  • De prestaties van de kinesitherapeut

Wat is het pakket ?

Het pakket is een contract dat getekend wordt tussen de patiënt, het team van Canalsanté en het ziekenfonds.

  • Als patiënt betaalt u niets meer voor raadplegingen bij de huisarts, de verplegingszorgen  en kinesitherapie.  Uw bijdrage aan de ziekenkas  blijft onveranderd.
  • Als medisch centrum ontvangt Canalsanté maandelijks een vast bedrag van de ziekenfondsen voor elke persoon die ingeschreven is voor het pakket.

 

Wat verandert er voor u ?

  • U betaalt niet langer het bezoek aan de verpleger, kinesitherapeuten of huisartsen van medisch centrum Canalsanté. Niets te betalen. 
  • U zal niet door uw ziekenfonds terugbetaald worden indien u een verzorger raadpleegt buiten Canalsanté (verpleger, kinesitherapeut ot huisarts). Dit tenzij voorafgaandeschriftelijke toestemming van een verzorger van on team. U tekent een contract met Canalsanté .
  • U kan op raadpleging komen van zodra u het nodig acht. Bij aanwegige verzorgers u goede kennen en u een regelmatige opvolging aanbieden.

ALS U LID BENT VAN HET CANALSANTÉ PAKKET SYSTEEM (“FORFAIT”)

Van Maandag tot vrijdag  Overdag Nood aan een raadpleging bij de huisarts, aan verpleigingszorgen of aan kinesitherapie. Canalsanté 02 660 30 78

Bij voorkeur,op afspraak

Niets te betalen
Elders Enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van Canalsante Canalsante vergoedt de rekening die u heeft betaald
S’nachts Tussen

19u en 8u

Nood aan een raadpleging bij de huisarts.  

Brusselse Wachtdienst

1733

Geen toestemming nodig.

Ofwel vergoedt Canalsanté u de rekening die u heeft betaald
Zaterdag, Zondag, Feestdagen. Het hele weekend
  • Ofwel betaalt Canalsanté  u de factuur terug die u voorgeschoten hebt.
  • Ofwel hoeft u niets te betalen. De verzorger zal het factuur dan rechtstreeks aan Canalsanté bezogen
U behoudt het keuzerecht voor een gespecialiseerde dokter, een ziekenhuis, een tandarts, een apotheek, een lab…. diewelke u blijft betalen.  Uw ziekenfonds blijft dit type kosten terugbetalen.